sk_butterfly

Slovak school - Slovenská škola

Let's grow our Slovak roots together

sk_butterfly

Slovak school - Slovenská škola

Let's grow our Slovak roots together

sk_butterfly

Slovak school
- Slovenská škola

Let's grow our Slovak roots together

SK Kid
Count = Počítať
Speak = Hovoriť
Read = Čítať
Write = Písať
SK Kid
Count = Počítať
Speak = Hovoriť
Read = Čítať
Write = Písať
SK Kid
Count = Počítať
Speak = Hovoriť
Read = Čítať
Write = Písať

Calendar School Days:

2018
January 10, 17, 24, 31
February 7, 14, 21, 28
March 7, 14, 21
April 4, 11, 18, 25
May 2, 9, 16, 23, 30
June 6, 13, 20

Reminders:

Snacks – FRUITS & VEGETABLES ONLY
(no chocolate, no candies at all,pls)

DÔVODY PREČO CHODIŤ DO SLOVENSKEJ ŠKOLY

– kontakt s rodinou na Slovensku

– rozšírovanie slovenskej slovnej zásoby

– náuka správneho písania, čítania a rozprávnia

– účasť na pobytových letných táboroch na Slovensku

– získavanie kamarátov, ktorí tiež rozprávajú po slovensky

– znalosť viacerých jazykov zlepšuje pämať, kreativitu a psychickú flexibilnosť

– udržiavanie a rozvíjanie slovenských zvykov a tradícií Veľká Noc, Mikuláš, Vianoce…

– prístup k slovenskej knižnici a možnosť požičiavať si knihy v slovenskom jazyku pre celú rodinu

– v budúcnosti možnosť získania slovenskej maturity, ktorá umožní študovanie na slovenských univerzitách a v štátoch Európskej únie