sk_butterfly

Slovak School - Slovenská škola

Let's grow our Slovak roots together

SK Kid
Count = Počítať
Speak = Hovoriť
Read = Čítať
Write = Písať

We now provide qualified Slovak language teachers from Canada and Slovakia to students around the world.

Online Classes

About Online Classes

  • Group lesson once per week
  • 90-120 minutes (depends on level of Slovak language)
  • Maximum of 6 students
  • $6.75/hr for a full school year’s of tuition ($500/school year) or $60 per month/student

In Person Classes

About In Person Classes

(6-15 year-old intermediate level)

Thursdays 5.30 pm-7.30 pm: see our in-person location.

Online Private Classes

About Online Classes

  • Individual: 1.5-2hr lessons- $45

  • 2 or 3 students: 1.5-2hr - $20 per student / per lesson

SKSchool calendar 2023/24:

HOLIDAY DAYS following the CBE (Calgary Board of Education) traditional calendar:
First day of school: September 13/2023
Oct: 7-9
Nov: 10-14
Dec: 23-31
Jan: 1-7
Feb: 15-19
Mar: 27-31
Apr: 1
May: 20
Last day of school: June 20/2024
Total: 37 days per school year (2hrs per class = 74 hrs per school year) of learning

REASONS WHY TO ATTEND SLOVAK SCHOOL:

– contact with family in Slovakia

– grow Slovak vocabulary

– teach correct writing, reading and speaking

– attend summer kids camps in Slovakia

– get new friends who speak Slovak too

– knowledge of more languages improves memory, creativity and physical flexibility

– keep and grow Slovak customs and traditions Eastern, St.Nicolas, Christmas etc.

– access to Slovak library and possibility to rent book for whole family in Slovak language

– In future possibility to get Slovak high school diploma which will allow students to study university in Slovakia and European Union

 

DÔVODY PREČO CHODIŤ DO SLOVENSKEJ ŠKOLY

– kontakt s rodinou na Slovensku

– rozšírovanie slovenskej slovnej zásoby

– náuka správneho písania, čítania a rozprávnia

– účasť na pobytových letných táboroch na Slovensku

– získavanie kamarátov, ktorí tiež rozprávajú po slovensky

– znalosť viacerých jazykov zlepšuje pamäť, kreativitu a psychickú flexibilnosť

– udržiavanie a rozvíjanie slovenských zvykov a tradícií Veľká Noc, Mikuláš, Vianoce…

– prístup k slovenskej knižnici a možnosť požičiavať si knihy v slovenskom jazyku pre celú rodinu

– v budúcnosti možnosť získania slovenskej maturity, ktorá umožní študovanie na slovenských univerzitách a v štátoch Európskej únie

 

  

Our Partners:

 

Slovak School – Slovenská škola Foundation is planning to raise an estimated amount of $5,000 this year on Fund-raising campaigns. It will cost our organization an estimate of $1,300 to raise this amount. The money raised will be going for advancement of education by establishing and maintaining Slovak School and library, as well as public facility with campuses in Calgary and Edmonton. This will provide program, courses, and facilities for learning Slovak language, culture and heritage. Slovak School- Slovenská škola Foundation is incorporated in Alberta, Canada as Society with access # 5019277333. For any further information, please contact Dr. Eva Hadzima, by phone (403) 256-7297 or (403) 266-2760 or fax (403) 256-1413 or e-mail: info@skschool.ca or mail: #450 Pine Creek Rd., Heritage Pointe, Alberta, T1S 4J9.