sk_butterfly

Slovak school - Slovenská škola

Let's grow our Slovak roots together

sk_butterfly

Slovak school - Slovenská škola

Let's grow our Slovak roots together

sk_butterfly

Slovak school
- Slovenská škola

Let's grow our Slovak roots together

skschool.ca

Slovak School - Slovenská škola is program for students > 5 years to learn SLOVAK LANGUAGE. No Slovak language base necessary. EVERYONE IS WELCOME.
skschool.ca
skschool.ca
Škola v Banskej Bystrici sa zapojila do medzinárodného projektu na záchranu včelstiev

Situácia vo včelstvách sa za posledné desaťročia zásadne zdramatizovala. Včely z rôznych dôvodov začínajú strácať schopnosť odolávať ochoreniam. Banskobystrická Stredná odborná škola Pod Bánošom sa zapojila do medzinárodného projektu, ktorý má pomôcť nepriaznivú situáciu zlepšiť. Projekt získal aj cenu Európskej komisie.

Peter Mútňan
skschool.ca
Správy RTVS
Škola v Banskej Bystrici sa zapojila do medzinárodného projektu na záchranu včelstiev

Situácia vo včelstvách sa za posledné desaťročia zásadne zdramatizovala. Včely z rôznych dôvodov začínajú strácať schopnosť odolávať ochoreniam. Banskobystrická Stredná odborná škola Pod Bánošom sa zapojila do medzinárodného projektu, ktorý má pomôcť nepriaznivú situáciu zlepšiť. Projekt získal aj cenu Európskej komisie.

Peter Mútňan
skschool.ca
skschool.ca
Drotárstvo je zapísané aj v UNESCO, pomaly ale zaniká

Kedysi rozšírené remeslo - dnes najmä ľudová umelecká tvorba. Drotárstvo pomaly zaniká. No stále existujú nadšenci, ktorí chcú udržať túto tradíciu aj pre budúce generácie.

Alena Dudláková
skschool.ca
Správy RTVS
Drotárstvo je zapísané aj v UNESCO, pomaly ale zaniká

Kedysi rozšírené remeslo - dnes najmä ľudová umelecká tvorba. Drotárstvo pomaly zaniká. No stále existujú nadšenci, ktorí chcú udržať túto tradíciu aj pre budúce generácie.

Alena Dudláková
skschool.ca
skschool.ca
Do redakcie nám prišla pozvánka:

Milé kolegyne, milí kolegovia,
dovoľte mi srdečne Vás všetkých a všetky pozdraviť v mene tímu centra Studia Academica Slovaca a zároveň Vám ponúknuť ďalšiu sériu odborno-metodických prednášok pre učiteľov a lektorov slovenčiny ako cudzieho jazyka s názvom
S učiteľmi na káve,

ktoré sa uskutočnia cez Zoom 3. a 4. decembra 2020 od 16:00 do 18:30 CET.
Konkrétne témy nájdete v priloženej pozvánke, registrácia vopred nie je potrebná - stačí, ak si v danom čase len otvoríte linky uvedené v pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť, veriac, že to bude obojstranne užitočný a inšpiratívny čas.So želaním pekných a pokojných dní

Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.
zástupkyňa riaditeľky a študijná poradkyňa
Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského
Gondova 2
811 02 Bratislava
skschool.ca
skschool.ca
Pani Miluška, k Vášmu dnešnému sviatku prajeme všetko len to najlepšie a najkrajšie, hlavne veľa zdravíčka a životného elánu.🍀😘🌺🌼🤗😍🌸